Mastodon

Hvordan hindre lærer-streik uten å kaste frontfagsmodellen?

May 23, 2022

Emilie Jensen er ikke den eneste læreren som har gitt opp yrket. Søkertalla til utdanninga ser heller ikke lyse ut. Når vi også vet at norske lærere tjener dårlig, sammenligna med både lærere i andre OECD-land, andre kommunalt ansatte og nordmenn med tilsvarende utdanning, bør det være rikelig med argumenter for en satsing på lærerlønn. Løsninga jeg foreslår i denne teksten, vil ikke representert en slik satsing – men vil nok være tilstrekkelig for å hindre streik i denne omgang.

Dilemmaet frontfaget

Steffen Handal mener, med rette, årets lønnsoppgjør bør bli bedre enn frontfagsramma. Torbjørn Røe Isaksen mener, også med rette, frontfagsramma er et positivt prinsipp vi ikke bør kaste på båten. Jeg har et konkret forslag til justering av prinsippet som gjør at vi kanskje kan gjøre dem begge til lags: Hva om vi beholder idéen om ramma, men ser de siste fem åra under ett i stedet for kun det siste?

Akterutseiling

Dersom idéen er at undervisningssektoren omtrentlig skal følge industriens lønnsutvikling, gir det jo ikke mening at de kan havne bak seks av de siste åtte åra, men aldri ha år hvor de tar igjen etterslepet? Det har nå blitt brudd i forhandlingene, etter at KS ikke kunne strekke seg lengre enn å gi samme ramme som frontfaget. Men la oss se litt på hva KS foreslår. For å illustrere, se for deg to personer, la oss kalle dem Steffen og Tor Arne. For fem år sida tjente begge 500.000 kr i året. Mens Tor Arnes lønn har fulgt frontfagets ramme, har Steffens lønn fulgt utdanningssektorens. Før årets oppgjør ser utviklinga slik ut (tall fra TBU):

Graf som viser at det i 2021 ville skilt ca 8.000 i årslønn mellom dem.

La oss nå se på to ulike alternativer for hvordan det kan se ut etter årets forhandlinger:

Hva synes du ser mest rimelig ut, dersom utviklinga skal være omtrent lik? Alternativ A, er KS’ forslag om at undervisningssektoren får det samme som frontfaget, mens Alternativ B er et tenkt resultat på 4,8 %.

Grei løsning, men ikke mer

Tallene fra E24 under, viser samla lønnsvekst 2011-2021 som avvik fra industriens lønnsvekst, regna i prosentpoeng.

Finans: +10 Varehandel: +5,9 Kommuneansatte: +2,9 Sykehusene: +2,9 Statsansatte: +0,5 Spekter: +0,5 Undervisningsansatte: -2,3

4,8 % vil kun være et minimum for å trekke undervisningsansatte opp mot 0, og ikke indikere en satsing på sektoren for å bøte med problematikken trukket fram i første avsnitt. Det ville nok holdt til å gjøre fagforeningene fornøyde i denne omgang - men så lenge KS mener Steffen bør være fornøyd med alternativ A, marsjerer vi rett mot en ny streik. Så får vi se hvor reell streikeretten er i år.

Hovedbilde av Markus Spiske

Klikk under her for mer:
Great! You've successfully subscribed.
Great! You've successfully subscribed.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.