Mastodon

Hvorfor skal lærere ha høyere lønn?

Apr 24, 2021

Hvordan går det an å se på lønnsstatistikken til lærere og samtidig klæ seg i hodet over hvorfor læreryrket har lav status i Norge?

Det er mellomoppgjør og tid for lønnsforhandlinger. Men hvorfor er egentlig lærere så misfornøyd med lønna si? Grunnen er blant annet at norske lærere kommer svært dårlig ut av tre viktige sammenligninger. Dette er håndfaste og tallfesta forhold, som ikke har noe med en midlertidig pandemi å gjøre.


Først, en obligatorisk faktaboks om dette med lærere og ferie (nei, lærere har ikke mer ferie enn andre). Ordninga fungerer slik: Lærere jobber 6 timer tvungen overtid hver uke. Det gis ingen overtidsbetaling, det må tas ut som avspasering. Man kan ikke velge selv når, det må tas når elevene har ferie.


La meg først få unna dette med pandemi:  Tilstrekkelig smittevern? Vaksine før friske hjemmekontorister? Nok folk og ressurser til at skolene fungerer godt? Alt dette trengs, og ingen av delene er på plass. Men jeg mener lærere ikke bør lene seg på det siste året når det skal argumenteres for høyere lønn - det er mange andre som også har hatt et tøft år. Men jeg vil prøve å gi noen konkrete argumenter for hvorfor lærerne likevel trenger et ordentlig lønnstillegg.

Argument 1: Andre land

Sjekk dette diagrammet (tall fra 2016):

I OECD-rapporten «Education at a Glance» ser vi at lønna til norske lærere ligger godt under lønna til lærere i de andre nordiske landene. For eksempel tjener norske ungdomsskolelærere 76 % av snittet til utdanna arbeidere i Norge. Forholdet for finske ungdomsskolelærere er 97 %. Norske ungdomsskolelærere tjener i snitt 536.000 (SSB, 2019), så litt forenklet (og underdrevet) vil det si at vi måtte tjent over 140.000 kr mer i året for å være på finsk nivå.

Sverige? 87 % - over 75.000 kr mer.

OECD-snittet? 89 % - over 90.000 kr mer.

Kan noen gi meg et eneste argument for at vi ikke i det minste bør ligge på OECD-snittet?

Argument 2: Andre offentlige ansatte og generelle norske lønninger

Et partsammensatt utvalg konkluderte i 2019 med at: Dersom lærergruppene hadde hatt den samme gjennomsnittlige lønnsutviklingen som øvrige kommunalt tilsatte i perioden 2004–2019, ville dagens gjennomsnittlige lønnsnivå for lærerne, vært ca 50 000 kr høyere. I tillegg har lærere hatt reallønnsnedgang tre ganger de siste seks årene, noe som i følge E24 er «mer enn andre yrkesgrupper». Det sier noe om at det i alle fall ikke har blitt bedre siden 2016 og situasjonen beskrevet i diagrammet over.

Argument 3: Yrkets posisjon og ambisjon

Ifølge ovennevnte OECD-rapport tjener norske lærere kun 82 % av nordmenn med tilsvarende utdanning – det vil si omtrent 120.000 kr mindre.

I tillegg til disse talla kan vi legge til at lærere har hatt reallønnsnedgang tre ganger de siste seks åra. Hvordan kan det da forsvares å legge fram nok et forslag om reallønnsnedgang, både i Oslo og i resten av landet?

Hvorfor er det viktig å gjøre noe med situasjonen?

·      For få jobber som lærere.

·      For få vil bli lærere.

·      For få vil forbli lærere.

Henrik Asheim uttalte i Dagsnytt 18 (23. april 2021), som en faktasetning, at regjeringa har «økt statusen til læreryrket». Har han belegg for denne påstanden? Selv om flere av regjeringas grep er OK, er det jo ikke i nærheten av å monne. Hvordan går det an å se på lønnsstatistikken til lærere og klø seg i hodet over hvorfor læreryrket har lav status i Norge? Det handler selvsagt ikke bare om lønn - men nå er det mellomoppgjør, og da er det lønn vi må se på.

Vi må ha større ambisjoner, og vi må ha et lengre perspektiv enn et par stortingsperioder. Høyere lærerlønn → høyere yrkesstatus → bedre lærere → bedre skole → bedre utdanna og ivaretatt befolkning → mer produktivitet og mindre velferdsutgifter. Ambisiøs ungdom burde kunne se på lærerutdanning som et godt alternativ til andre prestisje-løp. Såpass ambisjoner vil det i lengden lønne seg å ha for yrket.

Klikk under her for mer:
Great! You've successfully subscribed.
Great! You've successfully subscribed.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.