Mastodon

Talla KS vil skal belyse lærerstreiken

Sep 20, 2022

Dersom man sammenligner lærere med «andre kommuneansatte», har førstnevnte fått lavere lønnsvekst hvert av de siste seks åra. Dette synes kommunesektorens interesseorganisasjon, KS, er en dårlig sammenligning - siden gruppa «lærere» inkludere så mange ufaglærte (nei, de ser ikke ironien). Derfor vil de heller bruke «lærere med godkjent utdanning» som sammenligningsgrunnlag. La oss forfølge tankerekka og tallmaterialet akkurat som KS foretrekker!


Så da har vi lærere med godkjent utdanning på den ene sida av sammenligninga.

Siden KS vil se bort fra ufaglærte, vil det kanskje være naturlig å sammenligne med andre kommunalt ansatte i yrker som også krevere høyere utdanning? I denne gruppa har vi viktige yrker som blant annet sykepleiere, ergoterapeuter og barnehagelærere.

Gruppe Datolønnsvekst de siste seks åra
Lærere med godkjent utdanning: 16,2 %
Andre kommunalt ansatte i yrker som også krever høyere utdanning: 19,1 %
Differanse for lærerne: -2,9 prosentpoeng

Men KS vil heller ikke bruke denne sammenligninga! For selv om KS mente det var viktig å kun ha lærere med godkjent utdanning på den ene sida av sammenligninga (fordi ellers ville tallet bli kunstig lavt), så vil de gjerne blande inn yrker som ikke krever utdanning på den andre sida. Da ender vi opp med KS’ favorittsammenligning:

Gruppe Datolønnsvekst de siste seks åra
Lærere med godkjent utdanning: 16,2 %
Alle andre kommunalt ansatte (ekskl. ledere), uavhengig av utdanningsnivå: 17,9 %
Differanse for lærerne: -1,7 prosentpoeng

La meg presisere absurditeten: Du husker disse ansatte som jobber som lærere, men uten godkjent utdanning som KS mente kunstig trakk ned gjennomsnittlig «lærerlønn»? Disse er med i gruppa KS mener det er riktig å sammenligne lærerlønna mot!

Lærerne hadde dessuten kommet enda dårligere ut av disse sammenligningene, hvis det ikke hadde vært for at skolen akkurat har fått det første innrykket av grunnskolelærere fra den nye femårige masterutdanninga. Ungdom som vurderer lærerutdanning opp mot andre femårige profesjonsutdanninger, som ingeniørfag, juss eller tannlege, bør merke seg at KS mener det er for mye forlangt å sammenligne seg med yrker som krever 3 års høyskoleutdanning og oppover.

Så, la oss si at vi ser bort ifra at norske lærere tjener vesentlig dårligere enn snittet i OECD og nordmenn med tilsvarende utdanning, at hver femte «lærer» i skolen ikke har godkjent utdanning og at det er svak rekruttering til studiet. Videre aksepterer vi KS’ sitt premiss om at vi skal se bort fra lærere uten godkjent utdanning på den ene sida av sammenligninga, men ha med alle, uavhengig av utdanning, på den andre. Til tross for alt dette viser statistikken at lærere har kommet dårlige ut de siste åra!

Null stress

Med så dårlige tall-kort på hånda, ville man kanskje tro KS stod i en utfordrende posisjon - særlig siden kravene til lærerne kun vil redusere (og ikke fjerne) problemene nevnt over, og tydeligvis alt går i dass uten lærere. Men nei, de har det kjempelett! La oss sette oss inn i den svært behagelige situasjonen til KS og Tor Arne Gangsø akkurat nå.

Det er enkel logikk: Dersom lærere aldri, ikke en gang i enkeltår, kan få mer enn industri-ramma eller andre kommunalt ansatte (for da reagerer de og vil ha det samme), kan man trygt gi lærere litt og litt lavere lønnsutvikling over tid. Penger spart! Hva skal lærerne gjøre? Streike?

For hver dag streiken varer sparer kommunene penger, på bekostning av streikekassa (ja, og barns psykiske helse, da), og vi beveger oss nærmere at regjeringen stanser streiken. Tvungen lønnsnemd gir som regel full seier til arbeidsgiver, så KS kan oppføre seg som et fotballag som er videre i cupen med uavgjort.

Gangsø kan bare fortsette å nekte å møte til debatter, slenge ut noen kommentarer om at det kun er 3 av 40 forbund som er misfornøyde (uten å nevne at det kanskje er en grunn til at nettopp disse er misfornøyde, og at 3 av 40 forbund ikke representerer 7,5 % av deres ansatte, men over 20 %) og lene seg tilbake og kose seg med at lærerne får skylda.

Jeg vet oppriktig ikke hva lærerorganisasjonene kan gjøre annerledes

De prøvde først å streike uten at det gikk ut over elevene, ved å streike i sommerferien. Så har de prøvd å stramme til litt og litt, fra de eldste og mest robuste elevene og nedover, og håpet på å bli møtt. Noen har nevnt at de bare burde ta ut alle medlemmene på én gang! Men det vil jo gå ut over vanvittig mange elever - og vil ikke dette bare føre til tvungen lønnsnemd enda raskere? Hvilke insentiver har KS for å noen gang komme dem i møte?

Politikerne fortsetter å gjemme seg bak at «dette må partene finne ut av» og at det ikke har noe med dem å gjøre. Så får de bare håpe at ingen får med seg at den ene parten består av politikere, og at vi har en situasjon hvor denne parten sitter med all makt.

Hva nå?

Om litt får vi nok, som i fjor, tvungen lønnsnemd med påfølgende tap for lærerne. Neste oppgjør får vi en ny streik, med tilhørende kommentarer om at «lærere streiker nok en gang!» - som om det er irrelevant at de ikke har fått noe ut av de forrige streikene. Ved mindre KS innen da har begynt å bry seg om elevers psykiske helse og tilgang på kvalifiserte lærere, vil også den streiken, for dem, bli en avslappende reise mot enda en tvungen lønnsnemd og hjemmeseier. Slik vil det nok fortsette helt til sentrale politikere blir sitt ansvar bevisst. Hvor langt må statusen til læreryrket og andelen ufaglærte i skolen synke for at dette skal skje?


Hovedbilde av MChe Lee

Klikk under her for mer:
Great! You've successfully subscribed.
Great! You've successfully subscribed.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.