Mastodon

Slow fashion - varer som varer

Hvordan kan vi kjempe mot fast fashion-trenden som skader både mennesker og jorda?

🇬🇧

Klikk her for en kjapp tema-presentasjon

Great! You've successfully subscribed.
Great! You've successfully subscribed.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.